МРД Куманово
Драган Петровски
ул. Илинденска 40/3
1300 Куманово
тел. 078 309 427
e-mail: draganpetrovski@yahoo.com