МРД Струмица
Петре Трајков
ул. Димитар Влахов 34
2400 Струмица
тел. 034-345-696
078-345-696
e-mail: trajkovpetar@yahoo.com